Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ein Grwpiau Ymchwil

Mae ymchwil yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig wedi bod yn eithriadol o lwyddiannus, ac mae tystiolaeth o hynny yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) diweddaraf. Ym maes Peirianneg Electronig, roedd Prifysgol Bangor yn 4ydd yn y DU ar gyfer canlyniadau ymchwil. Cafodd ein hamgylchedd ymchwil - sydd hefyd o gryn bwysigrwydd i fyfyrwyr ôl-radd - sgôr rhyfeddol o uchel hefyd.

Trefnir ein gweithgareddau ymchwil mewn tri grŵp ymchwil, sy'n gorgyffwrdd i wneud y mwyaf o gyfleoedd i gydweithio ac o adnoddau.