Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion: Tachwedd 2017

Prifysgol Bangor yn agor y sefydliad ymchwil niwclear cyntaf yng Nghymru

Mae'r sefydliad ymchwil niwclear cyntaf yng Nghymru wedi cael ei agor ym Mhrifysgol Bangor. Sefydlwyd y Sefydliad Dyfodol Niwclear gan ddefnyddio cyllid gan y Brifysgol, tra bo cyllid gan  yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru yn cefnogi’r fenter trwy raglen Sêr Cymru, sy'n helpu i ddenu ymchwilwyr o'r radd flaenaf i Gymru..

Dyddiad cyhoeddi: 16 Tachwedd 2017

Arddangos gwaith PhD cyfrifiadureg mewn sioe gelf ym Mharis

Dyma ddigwyddiad anarferol ym maes cyfrifiadureg. Mae Zainab Ali Abood o Irac wedi cwblhau PhD ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar dan oruchwyliaeth Dr Franck Vidal a bydd ei gwaith ar Gelf Esgblygiadol yn cael ei arddangos mewn oriel gelf ym Mharis (Gallerie Louchard, http://www.galerielouchard.paris/). 

Dyddiad cyhoeddi: 3 Tachwedd 2017

Ymchwil o Fangor yn cael ei chyflwyno yn y brif gynhadledd ar ddelweddu data

Bu'r Athro Jonathan C. Roberts a Dr Panagiotis (Panos) Ritsos, o'r Ysgol Cyfrifiadureg, yn cynrychioli Prifysgol Bangor yn yr IEEE Visualization (VIS2017) Conference, a gynhaliwyd yn Phoenix, Arizona, UDA y mis yma. 

Dyddiad cyhoeddi: 3 Tachwedd 2017