Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion: Mawrth 2020

Cyn-fyfyrwyr PhD yn siarad am eu gyrfaoedd y tu allan i'r byd academaidd

Daeth Dr Melanie Davies (PhD Gwyddorau Biolegol 2003, myfyrwraig ôl-ddoethurol gyda'r North West Cancer Research Fund Institute 2004-2008), a Dr Les Pritchard (Cyfrifiadureg PhD 2004) yn eu holau i Brifysgol Bangor brynhawn Mercher i siarad am eu gyrfaoedd y tu allan i'r byd academaidd.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mawrth 2020

Genethod yn STEM: Technocamps yn cynnal digwyddiad i bobl ifanc 11 a 14 oed

Yn ystod hanner tymor y gwanwyn, cynhaliodd y tîm Technocamps yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig, ddigwyddiad arbennig i bump ar hugain o ddisgyblion ysgol rhwng 11 a 14 oed. 

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mawrth 2020

Cytundeb niwclear rhwng Cymru a Chanada

Mae prifysgolion o Gymru a Chanada wedi ymuno i ddatblygu technolegau niwclear arloesol gyda'i gilydd.

Bydd Prifysgol Bangor, yng ngogledd Cymru, a Phrifysgol New Brunswick (UNB), yng Nghanada, yn dechrau cydweithredu ar ffynonellau ynni newydd.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mawrth 2020