Ystafell reoli ganolog yr orsaf ynni niwclear

Niwclear

MAES PWNC ISRADDEDIG

Darganfyddwch y cyrsiau o fewn Niwclear

Pam Astudio Pynciau sy'n Ymwneud â'r Maes Niwclear?

  • Rydym yn gweld ein holl fyfyrwyr fel unigolion ac rydym yn deall eu cryfderau. Mae drysau ein swyddfeydd bob amser yn agored i'n holl fyfyrwyr, p'un a ydynt yn dymuno trafod eu gwaith academaidd, eu damcaniaethau ymchwil neu i gael sgwrs am fywyd. Mae unrhyw un sy'n dewis astudio gyda ni yn cael help bob cam o'r ffordd a bydd yn graddio gyda chymhwyster sydd wrth fodd y cyflogwyr yn ogystal ag atgofion a ffrindiau a fydd yn para am oes.
  • Rydym yn gymuned fywiog gyda labordai â chyfarpar da, cyfrifiaduron sydd wedi eu rhwydweithio gan ddefnyddio meddalwedd safonol y diwydiant a'n llyfrgell ein hunain.
  • Mae ein hymchwil a'n cysylltiadau eraill â diwydiant yn sicrhau bod ein cyrsiau'n adlewyrchu'r datblygiadau diweddaraf. Mae'r staff yn ymarferwyr proffesiynol yn y maes sy'n gweithio ar brojectau ar y cyd ac yn gweithredu fel ymgynghorwyr i ddiwydiant.
  • Yn aml, cynhelir y projectau blwyddyn olaf ar y cyd â'r diwydiant ynni - a fydd yn fanteisiol i chi pan ewch chi ati i chwilio am waith.

Yn ogystal â'r cyfleusterau addysgu ac ymchwil rhagorol, cewch hefyd ddefnyddio'r technolegau diweddaraf mewn peirianneg reoli, fel Rheolwyr Rhesymeg Rhaglenadwy (“PLC”) ac offer robotig.

Cyfleoedd Gyrfa Mewn mMysydd Cysylltiedig â Niwclear

Gallai graddedigion mewn Peirianneg Rheoli ac Offeryniaeth ddisgwyl gyrfaoedd yn y meysydd canlynol:

  • Ynni Niwclear
  • Y Diwydiant Cemegol
  • Diwydiannau cynhyrchu trwm
  • Y diwydiant moduron (gan gynnwys Fformiwla 1)

Mae'r sgiliau a'r wybodaeth sydd gan raddedigion y rhaglenni hynny mewn Peirianneg a'u galluoedd arbenigol mewn systemau rheoli, yn eu gwneud yn hynod gyflogadwy.

Trwy'r gallu sydd gan y graddedigion i wneud cyfraniad allweddol at dechnolegau ynni adnewyddadwy a charbon isel, gallant helpu lleihau allyriadau CO2 a gwella ein rhagolygon ni oll ar y blaned hon.

Ein Ymchwil o fewn Ynni Niwclear

Mae ein hymchwil wedi gwneud yn eithriadol o dda, ac mae tystiolaeth o hynny yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) diweddaraf. Cafodd ein hamgylchedd ymchwil – sydd hefyd o'r pwys mwyaf i fyfyrwyr ôl-radd – sgôr hynod uchel hefyd. 

Trefnir ein gweithgareddau ymchwil mewn tri grŵp ymchwil, sy'n gorgyffwrdd i wneud y gorau o adnoddau a chyfleoedd i gydweithio.

Mae project SEEC, y Ganolfan Ynni Effeithiol a Chlyfar, project ymchwil cydweithredol sy'n werth oddeutu £6M yn cynnwys ymdrechion sylweddol mewn Peirianneg Rheoli ac Offeryniaeth.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?