Headphones and book with a Spanish flag on a desk.

Sbaeneg

Darganfyddwch ein Cyrsiau Israddedig

Dod o hyd i gwrsDiwrnod Agored

 

 

Pam Astudio Sbaeneg?

Yn yr amgylchedd byd-eang heddiw, nid yw arbenigedd mewn ieithoedd modern erioed wedi bod yn bwysicach. Mae cyflogwyr yn gwerthfawrogi gwybodaeth ryngddiwylliannol a sgiliau amlieithog yn fawr a bydd yr elfennau hyn yn rhoi mantais gystadleuol i chi yn y farchnad ryngwladol.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau sy'n eich galluogi i ganolbwyntio'ch astudiaethau ar Sbaeneg fel pwnc anrhydedd sengl neu fel rhan o radd ar y cyd gydag iaith arall, gradd 3 iaith, neu hyd yn oed mewn cyfuniad â phwnc arall. Mae llawer o'n cyrsiau Sbaeneg hefyd yn cynnig bonws ychwanegol o astudio Galiseg yn eich ail flwyddyn.

Bydd dilyn cwrs anrhydedd sengl yn eich galluogi i ddilyn amrywiaeth lawn o opsiynau, gan roi i chi wybodaeth helaeth am dreftadaeth a bywyd y gwledydd Sbaenaidd cyfoes. Bydd cyfuno Sbaeneg gyda phwnc neu iaith/ieithoedd eraill yn rhoi sgiliau uwch i chi yn yr iaith Sbaeneg, ac amrywiaeth eang o wybodaeth arbenigol a manwl am ddiwylliant, cymdeithas a hanes yr iaith honno.

Byddwch yn dysgu mewn dosbarthiadau bach, lle byddwch yn dod i adnabod y staff a'ch cyd-fyfyrwyr mewn awyrgylch cyfeillgar. Ar yr un pryd, mae ein hystod fawr ac amrywiol o fodiwlau yn eich galluogi i deilwra eich gradd i'ch anghenion personol.

Byddwch yn elwa o ganolfan Ieithoedd Modern ac offer cyfieithu pwrpasol ar y safle.

Mae nifer o'n cyrsiau'n eich galluogi i astudio Sbaeneg fel dechreuwrMae'r dewis hwn ar gael ar gyfer nifer o'n graddau lle mae Sbaeneg wedi'i chyfuno â phwnc arallAm ragor o fanylion gweler ein gwybodaeth am gyrsiau.

A oes gennych unrhyw gwestiynnau am fywyd myfyriwr ym Mangor? Mae ein llysgenhadon yn barod i’ch helpu gael yr ateb.

Gall ein myfyrwyr ddweud mwy wrthoch am y profiad o astudio yma, am y Clybiau a Chymdeithasau gwych sydd yma, a sut bu iddynt hwy wneud ffrindiau ac ymgartrefu yn y Brifysgol fel myfyriwr Ieithoedd Modern. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs, mae ein darlithwyr wrth law i helpu. Dyma rai cwestiynau a ofynnir yn aml. Oes gennych chi unrhyw gwestiwn arall i'n darlithwyr? 

  • Pa rinweddau sydd gan fyfyrwyr Ieithoedd Modern llwyddiannus ym Mangor? 
  • Beth allai wneud i baratoi at astudio Ieithoedd Modern ym Mangor? 
  • Sut ydw i yn gwybod mai Ieithoedd Modern ym Mangor yw’r dewis iawn i mi? 

Ein Hymchwil o fewn Sbaeneg

Mae ein proffil ymchwil rhyngwladol  mewn ieithoedd modern yn deillio o waith deinamig ein staff academaidd ac ymchwil, sydd wedi creu projectau o bwys, yn unigol ac mewn cydweithrediad ag eraill, ym meysydd hanes, diwylliannau a gwleidyddiaeth y byd Ffrengig, Sbaenaidd, Almaeneg ac Eidalaidd, gydag arbenigedd cynyddol mewn Astudiaethau Cyfieithu ac Astudiaethau Tsieinëeg.

Rydym yn falch o'n perfformiad cryf yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil y Llywodraeth (REF 2014), a farnodd fod 76% o'n hymchwil o safon ryngwladol ragorol neu gyda'r gorau yn y byd, gyda chanlyniadau nodedig iawn o ran effaith ein hymchwil. 

Mae gennym gryfderau ymchwil arbennig yn y meysydd canlynol: safbwyntiau ôl-drefedigaethol at ddiwylliannau Ffrengig a Sbaenaidd, gwleidyddiaeth cofio a choffáu, llên teithio, astudiaethau Catalanaidd a Galisaidd, troseddu trefnedig yn yr Eidal, cyfieithu, grym a disgwrs beirniadol, ffilm a hunaniaeth genedlaethol, diwylliant poblogaidd a chomics, diwylliannau materol a thestunau materol, diwylliannau gweledol a chelf gyfoes.

Mae ein myfyrwyr yn elwa o gymuned ymchwil fywiog a chynhwysol. Mae ein hymchwil yn sail i'n haddysgu ac rydym hefyd yn cynnal Fforwm Ymchwil cyffrous bob tymor, sy'n cynnwys amrywiaeth o ddigwyddiadau, gan gynnwys sgyrsiau gan ysgolheigion gwadd a'n staff ymchwil a myfyrwyr ein hunain, cyfarfodydd lansio llyfrau a pherfformiadau celf, cerddoriaeth a barddoniaeth.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Cysylltu â ni

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?