Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cysylltiadau

Os gwyddoch eisoes â phwy y mae angen ichi siarad, gwelwch y restr o staff AD am fanylion.

Defnyddiwch y dewislenni disgynnol, a bydd enw’r sawl mae angen ichi gysylltu ag ef/hi i’w weld isod:

Os ydych yn dal i fod yn ansicr ynglŷn â phwy y dylid cysylltu â nhw gydag unrhyw ymholiadau eraill, cysylltwch â:

Derbynfa

Rhif Ffôn: #3865

E-bost: hr@bangor.ac.uk