Myfyriwr yn astudio yn y llyfrgell yn gwisgo clustffonau

Adran Ieithyddiaeth, Iaith Saesneg a Dwyieithrwydd

Un o'r adrannau cyntaf i astudio Ieithyddiaeth yn benodol yn y Deyrnas Unedig.

Myfyrwyr a darlithydd mewn seminar

Mwy am yr Adran

Mae Ieithyddiaeth yn cael ei dysgu ym Mhrifysgol Bangor ers yr 1960au, sy'n golygu mai ni oedd un o'r adrannau cyntaf i astudio Ieithyddiaeth yn benodol yn y Deyrnas Unedig.

Roedd sefydlu'r Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg yn 2003 yn fodd i gyfuno traddodiad hir o addysg ac ymchwil rhagorol mewn Ieithyddiaeth gydag astudiaeth o'r iaith Saesneg

Astudio Israddedig

Mae'r adran yn cynnig cyrsiau israddedig yn y meysydd pwnc canlynol:

Mae'r adran yn cynnig cyrsiau israddedig yn y meysydd pwnc canlynol:

Astudiaethau Ôl-raddedig Trwy Ddysgu

Mae cyrisiau ôl-raddedig trwy ddysgu ar gael yn y meysydd pwnc canlynol yn yr adran:

Mae cyrisiau ôl-raddedig trwy ddysgu ar gael yn y meysydd pwnc canlynol yn yr adran:

Astudiaethau Ymchwil Ôl-raddedig

Mae cyfleoedd ymchwil ôl-raddedig ar gael yn y meysydd pwnc canlynol:

Mae cyfleoedd ymchwil ôl-raddedig ar gael yn y meysydd pwnc canlynol:

Myfyrwraig yn astudio a darllen yn y llyfrgell

Ieithoedd i bawb

Yn ogystal â'r brif gyrsiau, rydym yn cynnig modiwlau sy'n caniatau i fyfyrwyr ledled y brifysgol ddatblygu eu sgiliau iaith drwy gydol eu hamser ym Mangor drwy ddosbarthiadau’r rhaglen Ieithoedd i Bawb. Gellir cymryd y modiwlau hynny am gredyd neu fel opsiwn allgyrsiol ac maent yn ffordd wych o ennill sgiliau iaith ychwanegol a gwella eich cyflogadwyedd.

Myfyriwr yn gweithio ar liniadur gyda ffôn symudol, sbectol a llyfryn nodiadau ar y ddesg
Credit:Llun gan Corinne Kuts ar Unsplash

Cyflwyniadau blaenorol Cylch Ieithyddiaeth

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?