Neges i drefnu cyfarfod - brawddegau defnyddiol i staff

Annwyl Bawb,

Dear All,

Bydd cyfarfod "Enw'r cyfarfod" yn cael ei gynnal ddydd Llun, 13 Medi am 3pm.

"Name of meeting" will be held on Monday, 13 September at 3pm.

Wnewch chi gadarnhau a yw'r dyddiad yn gyfleus os gwelwch yn dda?

Can you confirm if the date is convenient please?

Wnewch chi roi gwybod i mi os nad ydych yn gallu dod i'r cyfarfod mor fuan â phosib os gwelwch yn dda?

Can you let me know as soon as possible if you cannot attend the meeting please?

Yn anffodus, mae'r cyfarfod wedi'i ganslo/ohirio. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

Unfortunately, the meeting has been cancelled/postponed. Apologies for any inconvenience caused.

Wnewch chi anfon eitemau ar gyfer yr agenda erbyn "Dyddiad" os gwelwch yn dda?

Can you please send items for the agenda by "Date" please?

Wnewch chi gadarnhau pa ddyddiadau rydych ar gael os gwelwch yn dda?

Can you confirm which dates you're available please?

Am fwy o fanylion, cysylltwch â....

For more information, contact...

 

Manylion y cyfarfod:

Dyddiad:

Amser:

Lleoliad / Ystafell:

Details of the meeting:

Date:

Time:

Location / Room:


Geirfa

Cyfarfod - Meeting

Cyngerdd - Concert

Cynhadledd - Conference

Darlith Gyhoeddus - Public Lecture

Pwyllgor - Committee

Gweithdy - Workshop   

Bore - Morning

Prynhawn - Afternoon