Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gofynion Mynediad

Dyma ganllawiau bras i’n gofynion mynediad ôl-raddedig. Am wybodaeth ychwanegol am ofynion mynediad penodol, ewch i’r tudalennau cwrs pwrpasol.

Cyrsiau ôl-raddedig (gan gynnwys graddau Meistr)

Fel arfer, mae’n ofynnol fod ymgeiswyr ôl-raddedig wedi cael gradd anrhydedd ail ddosbarth o leiaf mewn gradd bwrpasol, neu gymhwyster neu brofiad sy’n gyfwerth â hynny. Mae gofynion mynediad y rhaglenni Meistr hefyd yn gofyn am radd gyda dosbarth penodol. Mae graddau Baglor y DU yn cael eu derbyn fel rheol.

Graddau Ymchwil

Fel ymgeisydd ymchwil, dylech feddu ar radd bwrpasol ragorol gydag anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch, neu gymhwyster cyfatebol.

Myfyrwyr Hŷn

Os ydych chi dros 25 mlwydd oed, heb gymwysterau academaidd arferol, peidiwch â phoeni oherwydd ni dderbynnir myfyrwyr hyn fel rheol ar sail ein gofynion mynediad arferol. Ystyrir pob cais yn unigol.

**Mae’n bosib i ambell gwrs ofyn am ddosbarth neu ddyfarniad uwch.