Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Astudiaeth ôl-radd ym Mhrifysgol Bangor

Sefydlwyd y Brifysgol yn 1884, ac mae ganddi draddodiad hir o ragoriaeth academaidd sy’n parhau hyd heddiw.

Mae ymchwil Prifysgol Bangor yn cael effaith o bwys ledled y byd yn ôl asesiad cenedlaethol o ansawdd ymchwil, y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014.

Cydnabu Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 fod mwy na thri chwarter o ymchwil Bangor naill ai “gyda’r orau yn y byd” neu “yn cael ei chydnabod yn rhyngwladol”, sydd yn uwch na’r cyfartaledd ymysg holl brifysgolion y Deyrnas Unedig. Mae dros hanner o’r Ysgolion academaidd i gyd wedi eu gosod yn yr 20 uchaf yn y Deyrnas Unedig.

Mae Prifysgol Bangor yn ymfalchïo yn ansawdd yr addysgu a gynigir. Mae adolygiad diweddar gan Asiantaeth Sicrhau Ansawdd y DU ( ASA ) wedi arwain at y gymeradwyaeth uchaf posibl o safonau academaidd y Brifysgol . Y dyfarniad o ' hyder ' gan yr ASA yw'r uchaf o'r tri graddau posibl ac mae'n gadarnhad o statws a phroffil academaidd y Brifysgol.

Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu gwych...

Am wybodaeth ynglŷn a sut mae adnoddau dysgu Prifysgol Bangor yn cefnogi eich astudiaethau, ewch i'n tudalennau Astudio ym Mangor.

Cymorth i Fyfyrwyr

O'r funud rydych yn cyrraedd, byddwch yn cael cymaint o gymorth a chefnogaeth a sydd ei angen arnoch.

Mae'r Ganolfan Gwasanaethau Myfyrwyr yn darparu ystod eang o wasanaethau cymorth i fyfyrwyr, o wasanaethau cwnsela ii gyngor ar dai a materion ariannol.

Mae Gwasanaethau Myfyrwyr wedi ei leoli yn adeilad Rathbone ar Ffordd y Coleg.

Gwasanaethau Cefnogi Anabledd

Mae'r brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr anabl ac yn anelu at ddarparu cyfle cyfartal i bob myfyriwr.

Am ragor o wybodaeth ewch i dudalennau Lles y Ganolfan Gwasanaethau Myfyrwyr.

Canolfan Dyslecsia Miles

Mae Canolfan Dyslecsia Miles yn cynnig y gwasanaethau canlynol:

  • Sgrinio cyn-asesu: sgrinio rhagarweiniol anffurfiol a thrafodaeth ar gyfer myfyrwyr sy'n credu y gallent fod yn ddyslecsig, ac yna cyngor ar sut i symud ymlaen
  • Asesiad seicometrig
  • Asesiadau ar gyfer Lwfans Myfyrwyr Anabl
  • Cefnogaeth ac arweiniad personol ac academaidd
  • Hyfforddiant un-i-un mewn sgiliau astudio
  • Grwpiau cymorth astudio myfyrwyr dyslecsig

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan Canolfan Dyslecsia Miles.