Cynefino Arholwyr Allanol

Croeso i Cynefino Arholwyr Allanol Prifysgol Bangor. 

Cyflwyniadau Diwrnod Cynefino

Lluniwyd y cyflwyniadau isod i roi golwg gyffredinol i chi o'r sefydliad, polisïau a threfniadau Sicrhau Ansawdd y Brifysgol a swyddogaethau arholwyr allanol.

Gellwch lawr lwytho’r sleidiau fel PowerPoint file ffeiliau PowerPoint:

 

PowerPoint file

Cyflwyniad i Brifysgol Bangor
Yr Athro Oliver Turnbull, DI-G (Addysgu a Dysgu)

 

PowerPoint file

Addysgu, Dysgu ac Asesu
Yr Athro Oliver Turnbull, DI-G (Addysgu a Dysgu)

 

PowerPoint file

Rheoliadau Academaidd a Chyfarfodydd Bwrdd yr Arholwyr  
Dr Ioan Ap Dewi, Swyddog Rheoliadau

 

PowerPoint file

Trefniadau Arholi Allanol
Dr Osian Rees, Pennaeth Sicrhau Ansawdd a Dilysu

 

PowerPoint file

Materion Gweinyddol
Dr Sarah Jackson, Cofrestrydd Cynorthwyol (Sicrhau Ansawdd)

Dogfennau

Bydd angen i arholwyr ymgyfarwyddo â Chodau Ymarfer a Rheoliadau perthnasol y Brifysgol er mwyn cyflawni eu dyletswyddau'n effeithiol.  

Mae Ffurflenni Adroddiadau a Hawlio Costau ar gael i'w lawr lwytho hefyd