Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ein Cyrsiau Israddedig

Astudio trwy’r Gymraeg

Gellir dilyn modiwlau cyfrwng Cymraeg ym mhob un o’r rhaglenni gradd yn Ysgol Busnes Bangor. Cynigir y modiwlau canlynol naill ai’n ddwyieithog neu’n gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg. Cynigir detholiad o’r modiwlau gyferbyn ym mhob un o’r rhaglenni gradd ond cyflwynir termau yn ddwyieithog ac mae’r cyfeirlyfrau gan amlaf yn Saesneg. Yn unol â pholisi dwyieithrwydd Prifysgol Bangor, gellir cyflwyno aseiniadau a sefyll arholiadau drwy gyfrwng y Gymraeg ym mhob modiwl. Darllenwch ein polisi iaith.

Modiwlau cyfrwng Cymraeg

Blwyddyn 1

 • Cyflwyniad i Farchnata
 • Cyfrifeg Rheolaeth ac Ariannol
 • Economeg
 • Sgiliau Astudio Busnes
 • Dulliau Meintiol (dwyieithog)
 • Busnes a Rheolaeth (dwyieithog)
 • Marchnadoedd Sefydliadau Ariannol (dwyieithog)

  Blwyddyn 2

 • Egwyddorion Marchnata
 • Cyfathrebu Marchnata
 • Lleoliad Gwaith
 • Cyfrifeg Ariannol
 • Ymchwil Marchnata (dwyieithog)
 • Systemau Gwybodaeth Busnes (dwyieithog)
 • Economeg i Reolwyr (dwyieithog)
 • Tebygolrwydd ac Optimeiddiaeth (dwyieithog)
 • Buddsoddiant (dwyieithog)
 • Dulliau Meintiol ar gyfer Busnes (dwyieithog)
 • Dulliau Ystadegol (dwyieithog)

  Blwyddyn 3

 • Traethawd Hir
 • Entrepreneuriaeth, Cyfalaf a’r Cwmni (dwyieithog)
 • Strategaeth Hysbysebu (dwyieithog)
 • Trethiant (dwyieithog)

Cyrsiau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog

Cyrsiau cyfrwng Saesneg