Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rheoli Busnes gyda Chyfrifeg (gyda Blwyddyn Sylfaen) BSc (Anrhydedd)

Cod UCASN3NF
CymhwysterBSc (Anrhydedd)
Hyd4 blwyddyn
Modd AstudioLlawn amser
Cynnig nodweddiadol48 pwyntiau Tariff UCAS

Rhagarweiniad i’r Cwrs

Our Business Management with Accounting course (with Foundation Year) is a four-year course with an integrated foundation year which leads to the same qualification as our three-year honours degree. It has been specifically designed for those wanting to undertake degree-level study but who may not meet the entry requirements or have traditional qualifications.

The Foundation Year (Year 0) offers you the chance to expand and strengthen your confidence, skills and knowledge – ensuring that you are well-prepared and qualified to progress into Year 1 of the undergraduate degree.

This degree course allows you to develop the vital skills needed to manage finance, people and information, while gaining a specialised body of knowledge in accounting.

Management involves the process of leading or directing an organisation, and making decisions concerning the deployment of resources. During the course you will study the principles of management, and develop commercial awareness, leadership, communication and presentation skills. Accounting has been defined as the measurement and disclosure of financial information that is used by managers, investors and others to make decisions about the allocation of resources within organisations.

The methods for preparing accounting information must be applied with judgement, and with an understanding of the purposes for which the information will be used. This course will enable you to understand the key principles which underpin a cost or profit figure produced by an accountant, and to appreciate the implications of accounting data for managerial decision making.

This programme is accredited by the ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants), the global body for professional accountants. The number of examination exemptions will depend on choice of optional modules, but could be up to a maximum of seven. The programme is also accredited by the CIMA (the Chartered Institute of Management Accountants) which means students could be entitled to claim exemptions for up to eight of their professional examinations.

ACCA Accredited     CIMA logo

Pam dewis Prifysgol Bangor ar gyfer y cwrs?

 • Accounting and Finance at Bangor University is rated top 10 in the UK for student satisfaction (The Complete University Guide 2021)
 • During your course you will study within a multidisciplinary School that employs specialists across a broad range of business subjects, including accounting, banking, finance, economics, management, marketing and entrepreneurship.
 • All single honours students taking degrees within Bangor Business School follow the same modules in year 1, so you are allowed to change to another Business School degree anytime up to the start of year 2.
 • Our students take part in national competitions such as the IBM Business Challenge. We arrange a varied programme of guest lectures. Recent speakers have included the Chief Executive of the Scottish Premier League, the Chief Operating Officer of No. 10 & 11 Downing Street, and the Head of IT Security at HSBC.
 • Our staff are active researchers in their subject areas and we enjoy an international reputation.
 • We have excellent computing facilities and you will have the chance to develop your skills in data analysis and report preparation.
 • Bangor offers an attractive range of postgraduate degrees in business and finance subjects.
 • Depending on the modules you study, you will be able to gain exemptions from parts of the professional examinations of the major accounting bodies.

Ffeithiau Allweddol gan UniStats

Cynnwys y Cwrs

You will spend up to 15 hours per week in lectures, seminars and tutorials. There is a mixture of continuous assessment and written examinations. You will complete assignments such as collecting and analysing information from commercial databases or the internet, preparing business case studies, writing essays and completing problem-solving exercises.

Beth fyddech yn ei astudio ar y cwrs yma?

In Year 0 you will take modules intended to familiarise you with core themes, principles and topics that you will study in greater depth later in the degree: Business Functions, Business Law, Management Studies, Introduction to Financial Accounting, Microeconomics, Macroeconomics

You will also follow take modules in IT and Communication Skills, Computing, UK government and Society, Mathematics for Business and Social Sciences, Academic Skills.

Year 1 of all our Single Honours degree courses will provide you with a strong foundation in the disciplines offered in Bangor Business School – Accounting, Banking, Economics, Finance, Management and Marketing – together with in-depth study of core topics in the field of Accounting and Banking. You will also benefit from a comprehensive introduction to key analytical skills.

In Years 2 and 3, you will progressively specialise in your course’s core field of study. In addition to further developing your skills, you will also be introduced to more specialist approaches, theories and concepts.

Modiwlau y flwyddyn yma

Rhoddir rhestr modiwlau ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid. Gweld y modiwlau mae ein myfyrwyr yn astudio ar dudalen Modiwlau Rheoli Busnes gyda Chyfrifeg (gyda Blwyddyn Sylfaen).

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Many graduates from Bangor Business School pursue careers in areas such as accountancy, banking, investment, insurance, risk management, marketing, human resource management and retail management.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Fel Ysgol amlddisgyblaethol sy'n cynnwys popeth o Gyfrifeg a Chyllid i Fusnes a Rheolaeth, mae Ysgol Busnes Bangor yn cynnig amrywiaeth o raglenni addas ar gyfer ystod eang o yrfaoedd.  Os nad ydych wedi penderfynu ar eich llwybr gyrfa, mae hyblygrwydd ein rhaglenni'n eich galluogi i roi cynnig ar fodiwlau a meysydd pwnc gwahanol er mwyn gweld beth sy'n apelio orau at eich chwaeth bersonol a'ch dyheadau.

Cysylltiadau helaeth â diwydiant

Mae gan ein staff gysylltiadau helaeth â diwydiant. Maent yn amlwg iawn fel ymchwilwyr yn eu meysydd, yn cyhoeddi llyfrau niferus ac erthyglau mewn cyfnodolion blaenllaw, a hyd yn oed yn gwneud gwaith ymgynghorol ar lefel uchel i sefydliadau amlwg, megis Banc y Byd a Thrysorlys y Deyrnas Unedig.  Lle bynnag y byddwch yn mynd iddo ar ôl graddio, byddwch yn gadael Bangor gyda gradd sy'n gyfoes, yn berthnasol ac yn cyd-fynd â'r datblygiadau diweddaraf yn y diwydiannau busnes ac ariannol.

Cyflogwyr

Dyma enghreifftiau o swyddi a gafwyd gan rai o'n graddedigion diweddar: 

Israddedigion

Ôl-raddedigion

Cydlynydd Cefnogaeth Weithredol
The Co-Operative

Banciwr
Bank of Valletta (Malta)

Cyfrifydd dan hyfforddiant
Chantrey Vellacott

Ymgynghorydd Rheoli
EY (USA)

Cyfrifydd dan hyfforddiant
Hill & Roberts

Uwch Reolwr Marchnata
HSBC (Malta)

Archwilydd Cynorthwyol
PwC

Rheolwr Cangen 
Piraeus Bank Greece

Swyddog Marchnata
Celebrity Cruises

Is-lywydd 
Royal Bank of Scotland (Belgium)

Is Reolwr Cyfrifon
Level Marketing

Cynorthwywr Marchnata
Aqua Marketing

Cynorthwywr Gweinyddu AD
Gorsaf Bŵer Wylfa 

Rheolwr Project
Prifysgol Bangor

Paragynlluniwr dan Hyfforddiant
Heritage Financial Solutions

Cynghorwr Bancio Adwerthu Sector Fasnachol
HMRC

Swyddog Pryniant 
Cyngor Sir Ynys Môn

Uwch Reolwr (Rheoli Portffolio)
Lloyds Banking Group

Arolygydd Trethi EM
HMRC

Swyddog Cysylltiadau Alumni a Chodi Arian
Dar Al-Hekma University

Rheolwr Ariannol dan Hyfforddiant
Nottinghamshire County Council

Pennaeth Corfforaethau Byd-eang
Barclays (South Africa)

Cymdeithas Busnes Bangor

Gan weithio'n agos â staff academaidd, nod Cymdeithas Busnes Bangor yw hwyluso profiadau dysgu i fyfyrwyr o bob blwyddyn er mwyn adeiladu ar hyn a ddysgir yn y dosbarth a chryfhau eu CVs.  Mae hefyd yn trefnu ymweliadau â ffeiriau i raddedigion, sy'n gyfle hynod werthfawr i gyfarfod a chysylltu â darpar gyflogwyr.

Cewch fwy o wybodaeth am Gymdeithas Busnes Bangor yn y Ffair Serendipedd yn ystod yr Wythnos Groeso.

Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd

Mae Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd Prifysgol Bangor yn darparu ystod eang o adnoddau i'ch helpu i gyflawni eich dyheadau fel graddedigion.  Mae datblygu eich sgiliau personol a gwella eich siawns o gael swydd dda tra ydych yn y brifysgol yn dod yn gynyddol bwysig yn y farchnad swyddi heddiw.

Ymysg y profiadau y mae'r Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd yn eu cynnig i roi hwb i'ch datblygiad personol ac i'ch gyrfa mae lleoliadau gwaith, cynlluniau blasu gwaith, gwaith rhan-amser a chyfleoedd i wirfoddoli a mentora.

Cynllun Interniaeth i Israddedigion

Mae'r cynllun interniaeth ym Mhrifysgol Bangor yn rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr israddedig gael profiad gwaith cyflogedig ar lefel graddedigion yn ysgolion academaidd ac adrannau gwasanaeth y brifysgol.  Gall natur y swyddi amrywio o farchnata, cynllunio gwefan a phrojectau ennyn diddordeb myfyrwyr, i roi cefnogaeth gyda phrojectau ymchwil, gwaith maes neu reoli data.

Gofynion Mynediad

For 2020 Entry:

Typical offer is based on a minimum 48 tariff points from a Level 3 qualification* e.g.

 • A Levels (including: AS-levels, General Studies)
 • International Baccalaureate
 • Extended Project Qualification (EPQ)
 • BTEC Diplomas and Certificate are accepted and Cambridge Technical Diplomas / Certificates
 • Cambridge Technical Diplomas and Certificates
 • City & Guilds Advanced Technical Diplomas
 • Welsh Baccalaureate is accepted
 • Scottish Highers
 • Irish Leaving Certificate is accepted

We also welcome applications from mature applicants. Mature students and/or those with other qualifications are considered on individual merit

*For a full list of accepted Level 3 qualifications, go to www.ucas.com.

International Applicants

We are currently unable to accept applications from international students for this course.

If you are an international student your recommended route of study for this degree is through our International College. Successful completion of Year 0 of the equivalent International programme guarantees entry to Year 1 of the same Bangor University degree programme. Through this route, Year 0 is delivered at Bangor University International College (BUIC) located at the heart of our University Campus and run by our partner, Oxford International Education Group.

For more information, visit: www.bangor.ac.uk/buic/

General University entry requirements Home/EU applicants

We accept students with a wide range of qualifications and backgrounds and consider each application individually.

All students need to have good basic skills and the University also values IT and communication skills.

As part of the University’s policy we consider applications from prospective disabled students on the same grounds as all other students.

To study a degree, diploma or certificate course you’ll be asked for a minimum of UCAS Tariff points. For a fuller explanation of the UCAS Tariff Points, please see www.ucas.com

We also consider applications from mature students who can demonstrate the motivation and commitment to study a university programme. Each year we enrol a significant number of mature students. For more help and advice about being a mature student at Bangor, please visit the Study at Bangor site.

Specific entry requirements can be seen on the individual course pages.

EU students' entry requirements

For information and further detailed guidance on entry requirements for EU, including the minimum English Language entry requirement, please visit the Entry Requirements by Country pages.

More information

Home/EU UCAS applicants

E-mail for General Admissions: admissions@bangor.ac.uk, or write to: Admissions Office, Bangor University, Gwynedd, LL57 2TF

Telephone: +44 (0)1248 383717

International applicants

Email to International Admissions: internationaladmissions@bangor.ac.uk or write to: Admissions Office, Bangor University, Gwynedd, LL57 2TF

Telephone: +44 (0) 1248 382028

Costau’r Cwrs

Necessarily Incurred Costs:

For each module students may be required to purchase compulsory text(s), which typically will cost between £20-50.

Optional Costs:

Management: Planning and Control (ASB2414): There is an optional field-trip to Norwich City Football Club, with an estimated cost of £90 (for travel, food and accommodation).

Britain and the EU (ASB3500): There is the opportunity to participate on an optional field trip. Typical costs (subject to exchange rate fluctuations) vary between £450-550 which covers hotel accommodation; airport transfers; inter-country coach travel between Belgium, Luxembourg, and France; and return airfares to and from Europe, as well as UK airport transfers. Student cover their own meals.

Corporate Social Responsibility (ASB3509): There is an optional field-trip to Burnley Football Club, with an estimated cost of £60 (for travel, food and accommodation).

Sut i Ymgeisio

How to apply through UCAS

UCAS stands for Universities and Colleges Admissions Service. All university applications are processed through UCAS and then passed on to the universities listed.

Students may apply for a maximum of five courses. For Medicine, Dentistry and Veterinary courses students are only allowed to apply for four courses.

The application form is found on the UCAS website, under ‘Apply’.

When to Apply

We advise you to apply as early as you can as we will start considering applications and making offers straight away. The initial UCAS deadline for UK and EU students is 15 January, however we welcome applications after this date. Those received between 15 January and 30 June will continue to be forwarded to universities by UCAS and will receive consideration where places are still available.

Your Personal Statement

Writing your Personal Statement is the part of the application form that requires most work. You are only allowed 47 lines or 500–550 words to explain why you wish to study the course and the skills you have that are essential for university study.

To write a successful personal statement for your UCAS application you must have a good understanding about the course and its content. Remember that you write only one personal statement for your five choices. Make sure that the courses are similar, if not the same, and make sure that you do not mention a specific course or university.

Read our advice on how to draft a winning personal statement or watch our video guide.

After you’ve applied

You should keep an eye on your application on UCAS ‘Track’. Offers from universities will appear on track and you will be able to accept or decline offers.

You can only reply when you have received all your decisions. The types of reply you can make are firm acceptance and insurance acceptance. Usually students reply in early May.

International Student?

We are currently unable to accept applications from international students for this course.

If you are an international student your recommended route of study for this degree is through our International College. Successful completion of Year 0 of the equivalent International programme guarantees entry to Year 1 of the same Bangor University degree programme. Through this route, Year 0 is delivered at Bangor University International College (BUIC) located at the heart of our University Campus and run by our partner, Oxford International Education Group.

For more information, visit: www.bangor.ac.uk/buic/

Confused about your next steps?

Take a look at our Going to University website for information and advice on getting ready for university.

Mwy o Wybodaeth

Cysylltwch â ni

Business 
Tel: +44 (0) 1248 382085
E-mail: business@bangor.ac.uk 
www.bangor.ac.uk/business

Pam dewis astudio yn Ysgol Busnes Bangor?

 • Rydym yn cael ein enwi fel un o’r 50 gorau yn y byd 
  am ymchwil ym maes Bancio (RePEc, Medi 2019).
 • Rydym hefyd ymhlith y 25% uchaf o ysgolion busnes ym Mhrydain am arddwysedd ymchwil (REF 2014)
 • Mae ein hymchwilwyr pennaf yn dysgu ar raglenni isradd ac ôl-radd. Felly, caiff myfyrwyr eu dysgu gan staff academaidd sydd yn ymgymryd ag ymchwil arloesol y bydd yn cael ei rhannu mewn darlithoedd.
 • Mae gennym enw da yn rhyngwladol am ymchwil mewn Cyfrifeg, Bancio, Cyllid, Economeg Gyllidol ac Econometreg.
 • Mae staff academaidd wedi ysgrifennu prif werslyfrau ac erthyglau sydd wedi eu cyhoeddi mewn cyfnodolion academaidd o’r radd flaenaf. Ceir mwy o fanylion am y rhain ar y tudalennau staff.
 • Cynhelir gwaith project ac ymgynghori o lefel uchel gan ein staff ar gyfer amrywiaeth o sefydliadau, megis y World Bank, Y Comisiwn Ewropeaidd, a Thrysorlys y DU.
 • Gyda chymorth ariannol yr Undeb Ewropeaidd, Llywodraeth leol a Llywodraeth Cynulliad Cymru, rydym wedi sefydlu Canolfan Rheolaeth o safon fyd-eang sydd werth £14 miliwn. Mae’r Ganolfan, gyda’i chyfleusterau o’r radd flaenaf, yn cynnal hyfforddiant rheoli a phroffesiynol o safon uchel i Ogledd Cymru a thu hwnt.
 • Mae ein cyn-fyfyrwyr wedi dal swyddi uchel mewn sefydliadau cyhoeddus a phreifat yn fyd-eang, megis Deutsche Bank a Rhif 10 Stryd Downing.
 • Ni oedd y brifysgol gyntaf ym Mhrydain i gynnig MBA mewn Bancio a Chyllid.

Cyrsiau Cysylltiedig