Canolfannau a Chlystyrau Ymchwil 

Gan ddangos ein hymrwymiad i ymchwil, mae Ysgol Busnes Bangor yn ganolbwynt prysur i ymchwil ac yn gartref i nifer o ganolfannau a chlystyrau ymchwil.

Clystyrau

Mae Ysgol Busnes Bangor yn cynnwys pedwar chlwstwr ymchwil:

Canolfannau Ymchwil

Mae'r Ysgol Busnes hefyd yn gartref i'r canolfannau ymchwil canlynol, sy'n cynnig gwasanaethau ymgynghori arbenigol ac ymchwil flaengar.

Sefydliad Cyllid Ewropeaidd

Mae’r Sefydliad Cyllid Ewropeaidd yn rhoi gwasanaeth ymgynghorol arbenigol ac adroddiadau ar brojectau i fanciau, cwmnïau gwasanaethau ariannol, cymdeithasau masnach, llywodraethau, sefydliadau rhyngwladol a sefydliadau yn y sector cyhoeddus. Mae ganddo brofiad eang o ddadansoddi’r sefyllfa economaidd a busnes allanol sy’n effeithio ar gynllunio strategol, cystadleurwydd rhyngwladol a pholisi cyhoeddus yn y sector bancio ac ariannol.

Canolfan Rheoli Argraffiadau mewn Cyfathrebu Cyfrifeg (CIMAC)

Mae’r Ganolfan Rheoli Argraffiadau mewn Cyfathrebu Cyfrifeg (CIMAC) yn gyfrifol am arbenigedd ymchwil gyfoes ym maes rheoli argraffiadau wrth gyflwyno gwybodaeth gyfrifeg. Ei nod yw hyrwyddo, cynnal ac annog ymchwil yn Ysgol Busnes Bangor gyda phwyslais ar faterion cyfoes yn ymwneud â dylanwadu ar ganfyddiadau cynulleidfaoedd sefydliadol wrth gyflwyno gwybodaeth gyfrifeg, yn cynnwys datganiadau ariannol (rheoli enillion) a naratifau cyfrifeg.