Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ymchwil yn Ysgol Busnes Bangor

Mae Ysgol Busnes Bangor yn enw sy'n gyfystyr â rhagoriaeth mewn ymchwil.  Rydym yn cael ein gosod yn gyson ymysg y 50 sefydliad uchaf yn y byd am ymchwil ym maes bancio (RePEc, January 2019) a chawsom sgôr GPA o 2.81 yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf (2014), gyda 68% o'n cynnyrch ymchwil yn cael ei gyhoeddi mewn cyfnodolion 3* neu 4*.

Mae ein harbenigedd ymchwil wedi ei rannu'n bedwar chlwstwr:

Mae gennym hefyd dau ganolfan ymchwil: y Centre for Impression Management in Accounting Communication (CIMAC) a'r Institute of European Finance.

Mae staff academaidd yn gwneud gwaith ymgynghorol ac ymchwil ar lefel uchel yn gyson i sefydliadau allanol, fel y Comisiwn Ewropeaidd, Banc y Byd a Thrysorlys y DU. Mae eu hymchwil yn cael ei chyhoeddi mewn cyfnodolion academaidd amlwg ac mae eu llyfrau a'u hadroddiadau ymchwil yn cyrraedd cynulleidfa fyd-eang.

Am fwy o fanylion gweler y tudalen Cyhoeddiadau a Chanlyniadau Ymchwil; neu i gael blas ar beth o'r ymchwil y mae staff yn gweithio arni ar hyn o bryd, edrychwch ar ein Papurau Gwaith.

Graddau Ymchwil

Mae Ysgol Busnes Bangor yn cynnal rhaglen dra llwyddiannus i fyfyrwyr sy’n dymuno astudio am raddau ymchwil PhD neu MPhil, ac rydym yn gallu cynnig goruchwyliaeth yn y rhan fwyaf o feysydd pwnc yn ymwneud â busnes. Mae Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) y DU yn cydnabod ein rhaglen PhD am ei rhagoriaeth mewn hyfforddiant gwyddor gymdeithasol. Am wybodaeth bellach ar ein rhaglenni ymchwil a sut i wneud cais, ewch i'n tudalen graddau ymchwil.