Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Cyhoeddiadau a Chanlyniadau Ymchwil

Mae papurau ac erthyglau ymchwil gan staff yn cael eu cyhoeddi’n rheolaidd mewn cyfnodolion academaidd amlwg. Ar ben hynny, mae’r staff hefyd yn cyhoeddi llyfrau ac adroddiadau ymchwil sy’n cyrraedd cynulleidfaoedd byd-eang. Ceir rhestr lawn o gyhoeddiadau gan staff Ysgol Busnes Bangor yng nghadwrfa Prifysgol Bangor, yn ogystal ag ar dudalennau gwe’r aelodau staff unigol.

Isod ceir manylion y cyhoeddiadau a’r gweithgarwch ymchwil a gyflwynwyd fel rhan o’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) neu’r Ymarfer Asesu Ymchwil (RAE).

Gwefan REF 2014

Gwefan RAE 2008

Gwefan RAE 2001