O ddydd Llun 23 Mawrth 2020, ac am gyfnod amhenodol, bydd ein holl weithgarwch a'n gwasanaethau yn symud ar-lein. Er na fydd hi'n bosib galw yn y swyddfa na ffonio yn ystod y cyfnod yma, byddwch yn gallu cysylltu â ni drwy e-bost a bydd ein holl systemau electronig yn parhau yn weithredol. Byddwn hefyd yn defnyddio ein cyfrifon ar y cyfryngau cymdeithasol i rannu gwybodaeth ac ateb ymholiadau.

Arwydd 'Dechreuwch bob sgwrs yn Gymraeg'

Amdanom Ni

Darllenwch am ein gwaith yn hyrwyddo a chefnogi'r Gymraeg, a'n gwaith yn datblygu meddalwedd, terminoleg a chyrsiau ac adnoddau.

Cyrsiau ac Adnoddau

Gwybodaeth defnyddiol am ein cyrsiau ac adnoddau.

Myfyriwr yn cerdded heibio crib y Brifysgol ar wal y prif adeilad

Cysgliad

Cysgliad

Mae Cysgliad yn feddalwedd sy'n eich helpu chi i ysgrifennu Cymraeg.

Tiwtorialau Cysgliad

Gwyliwch ein tiwtorialau fideo Cysgliad.

Newyddion a Chysylltiadau

Y newyddion diweddaraf gan Canolfan Bedwyr.

Newyddion a Chysylltiadau

Y newyddion diweddaraf gan Canolfan Bedwyr.

Canolfan Bedwyr, Neuadd Dyfrdwy, Y Ganolfan Rheolaeth, Ffordd y Coleg, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG.

Cysylltwch â Ni

Dylid cyfeirio ymholiadau cyffredinol i'r Brif Swyddfa.

Os ydych chi'n gwybod yn union pwy hoffech chi siarad â nhw, mae manylion cysylltu uniongyrchol i'w cael ar y rhestr staff.

Canolfan Bedwyr, Neuadd Dyfrdwy, Y Ganolfan Rheolaeth, Ffordd y Coleg, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG.