Cyswllt allweddol

Enw cyswllt: Katie Thomas

Cyfeiriad e-bost: katie.thomas@bangor.ac.uk

Rhif ffôn: 01248 388575

Hyfforddiant a Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Mae cyfleusterau a lleoliadau busnes Prifysgol Bangor yn darparu lleoliad busnes delfrydol ar gyfer digwyddiadau, yn cynnwys cynadleddau preswyl a chyfarfodydd undydd. Hefyd, rhwydweithiau busnes sy'n galluogi mynediad at arbenigedd perthnasol yn ogystal â chysylltu â busnesau eraill, entrepreneuriaid ac arloeswyr. 

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar y wefan neu cysylltwch â ni i siarad ag un o'n harbenigwyr arloesi:
01248 383000 hwbcydweithredu@bangor.ac.uk