Merch yn sefyll ar graig ar y traeth

Y Sefydliad Ymchwil Llesiant

Cwad Mewnol ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau, Prifysgol Bangor

Pobl

Dysgwch fwy am aelodau staff unigol y Sefydliad Ymchwil Llesiant.

Themâu Ymchwil

Mae ymchwil yn y Sefydliad yn disgyn yn fras ar draws pedwar prif faes.

Four people indoors holding papers and talking

Partneriaethau a Chydweithio

Rydym yn gweithio gydag ystod o bartneriaid; mewn mannau eraill yn y brifysgol, ar draws y Deyrnas Unedig, a thu hwnt.

Grwp o bobl yn eistedd mewn stafell

Iechyd a Lles yn y Cwricwla

Mae ein cyrsiau dan arweiniad ymchwil yn cael eu haddysgu gan ymchwilwyr gweithredol sydd hefyd yn aelodau o’r Sefydliad Llesiant ac mae hynny’n sicrhau bod ein myfyrwyr yn derbyn y wybodaeth a’r hyfforddiant diweddaraf sydd ar gael.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?