Myfyriwr yn gwisgo gwisg pen mewn arbrawf Seicoleg

Astudiaethau Achos

Astudiaethau Achos

Arddangos yr ystod o astudiaethau achos effaith a gyflwynwyd gan Goleg Gwyddorau Dynol, Prifysgol Bangor.

Uchafbwyntiau Ymchwil


Dysgu ysgrifennu gyda braich brosthetig
Gwella prostheses plant, ac adsefydlu anafiadau nerfau perifferol, gan ddefnyddio gwyddor symud

- Ken Valyear [Prif Ymchwilydd], Simon Watt (Prifysgol Bangor) ac Ambionics (Prif Swyddog Gweithredol a sylfaenydd, Ben Ryan).

Mae Valyear a Watt wedi ennill grant Isadeiledd Gwella Cystadleurwydd Sêr Cymru i ddatblygu prosthesisau breichiau i blant ifanc sy'n gweithio'n well ac sy'n haws eu defnyddio, ac i ddeall yn well ganlyniadau byd go iawn anaf nerf perifferol i'r llaw, a newidiadau cysylltiedig i'r ymennydd. Mae Valyear a Watt yn cyfuno eu harbenigedd mewn gwyddor symud gyda datblygwr menter gymdeithasol o brosthesisau breichiau arloesol unigol i blant ifanc (www.ambionics.co.uk). Mae'r gwaith yn mynd i'r afael â 'rhwystr' mawr yn benodol wrth ddatblygu prosthesisau i blant, sef diffyg gwybodaeth am symudiadau naturiol, dwylo a prosthesis bob dydd - yn hytrach na chyfyngiadau nodweddiadol astudiaethau labordy. Amcan pwysig fydd nodi'r egwyddorion synhwyraidd-weithredol sylfaenol sy'n gwneud prosthesisau yn reddfol i blant, a defnyddio'r egwyddorion hyn i ddatblygu gwell partneriaeth prosthesisau ag Ambionics a'u defnyddwyr yn y Deyrnas Unedig. Yna bydd dyluniadau newydd yn cael eu gwerthuso o ran defnydd yn y byd go iawn, yn y Deyrnas Unedig a thramor.

Darllen Mwy

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?