Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Prifysgol Bangor: Ordinhadau

Ebrill 2020

 1. Y Cyngor
 2. Y Cyngor: Cadeirydd y Cyngor
 3. Y Cyngor: Aelodau Annibynnol
 4. Y Cyngor: Aelod Enwebedig Staff Academaidd
 5. Y Cyngor: Aelod Enwebedig Staff Anacademaidd
 6. Y Cyngor: Aelodau’r Senedd
 7. Y Cyngor: Penodi Ysgrifennydd
 8. Y Cyngor: Gofalu am y Sêl Gyffredin a'r Defnydd ohoni
 9. Canghellor a Dirprwy Ganghellor
 10. Dirprwyo Pwerau i Gadeiryddion Pwyllgorau
 11. Datganiadau Budd
 12. Y Senedd
 13. Y Llys
 14. Undeb y Myfyrwyr
 15. Y Cyngor: Pwyllgorau
 16. Y Pwyllgor Gweithredu
 17. Disgyblu Myfyrwyr
 18. Cyflwyno Hysbysiadau a Dogfennau
 19. Penodi Cynrychiolwyr y Brifysgol ar Gyrff Eraill
 20.  *Diswyddo
 21. *Peidio ag adnewyddu contractau tymor penodol a diswyddo trwy derfynu contractau cyllido tymor penodol;
 22. *Ymddygiad a rhesymau sylweddol eraill dros ddiswyddo
 23. *Gallu a Pherfformiad
 24. *Analluogrwydd ar sail iechyd
 25. *Terfynu penodiadau prawf
 26. *Terfynu ar sail anghyfreithlondeb
 27. *Terfynu swyddi nad ydynt yn rhai parhaol
 28. *Cwynion Staff
 29. Is-Ganghellor

 

*Yn cael ei drafod ar hyn o bryd gydag undebau llafur y campws