Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwasanaethau Cyfreithiol

Mae gwasanaethau cyfreithiol y Brifysgol yn cael eu darparu gan Eversheds Sutherland, cwmni cyfreithiol rhyngwladol. Mae’r cytundeb gyda Eversheds Sutherland yn ymdrin â phob cyngor cyfreithiol mae’r Brifysgol ei angen, yn y DU a dramor, gan gynnwys materion Adnoddau Dynol a mewnfudo, masnachol, corfforaethol, materion hawliau eiddo deallusol, materion myfyrwyr a rheolaethol, llywodraethu a chyfansoddiad, ymgyfreithio a materion yr ystâd. Mae Eversheds Sutherland hefyd yn cynnig hyfforddiant ac amrywiaeth o wasanaethau ychwanegu at werth, rhad ac am ddim i’r Brifysgol.

Goruchwylir y cytundeb gan Gwenan Hine, Pennaeth Llywodraethu a Chydymffurfio, ac er mwyn monitro'r defnydd o'r gwasanaethau cyfreithiol, a’r costau i’r Brifysgol, bydd mynediad at y cyngor cyfreithiol hwn yn cael ei reoli drwy'r Swyddfa Llywodraethu a Chydymffurfio.

Mae hyn yn galluogi’r Brifysgol i ystyried unrhyw gyngor y mae eisoes wedi ei dderbyn, i gysidro os oes modd delio gyda’r mater yn fewnol, neu gysylltu ag Eversheds Sutherland, fel y bo'n briodol. Os yw'r mater yn gymhleth mae modd trefnu galwadau cynhadledd neu gyfarfodydd, yn dilyn trafodaeth gyda’r Pennaeth Llywodraethu a Chydymffurfio.

Os oes angen cyngor cyfreithiol ar aelod o staff, neu fwy o wybodaeth am natur y gwasanaethau sydd ar gael, cysylltwch â Lynne Hughes (l.hughes@bangor.ac.uk est. 2776) yn y lle cyntaf os gwelwch yn dda, i sôn yn fras am yr hyn y mae arnoch ei angen.