Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Lleisio Pryder

Os oes gennych bryder am oedolyn neu blentyn agored i niwed, gallwch ei godi gyda’r Pennaeth Llywodraethu a Chydymffurfio yn uniongyrchol trwy e-bostio gwenan.hine@bangor.ac.uk, drwy ffonio 01248 382413 neu drwy lenwi’r ffurflen gyfrinachol yma. Mae’n bosibl ichi aros yn ddienw wrth roi gwybod am eich pryder.

Ffurflen gyfeirio Prifysgol Bangor i ddibenion diogelu

I’w llenwi gan yr unigolyn sy’n rhoi gwybod am bryderon.