Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwybodaeth Rheoli Cofnodion

Swyddogaeth Rheoli Cofnodion yw sicrhau fod holl wybodaeth y Brifysgol sy'n cael ei recordio wedi'i greu, ei gynnal, wedi'i reoli a'i waredu mewn modd hwylus ac effeithlon.

Mae cofnodion yn ran hanfodol o sefyliad megis Prifsygol. Rhaid cadw rhai cofnodion am amser penodol er mwyn cydymffurfio gyda deddfwriaeth, mae cofnodion eraill yn hanfodol ar gyfer swyddogaeth ysgolion ac adrannau, a mae rhai cofnodion o ddefnydd hanesyddol i Archifydd y Brifysgol. Er mwyn sicrhau fod yr holl gofnodion hyn yn cael eu adnabod a'u cadw am gyfnod byr neu am byth mae gan y Brifysgol raglen rheoli cofnodion.

Ceir gwybodaeth bellach ar unrhyw agwedd o reoli cofnodion gan Lynette Williams, Rheolwr Cydymffurfio a Chofnodion, l.d.williams@bangor.ac.uk.

Canolfan Gofnodion y Brifysgol

Trefn Dal Gafael ar Gofnodion

Polisi Rheoli Cofnodion

Cwestiynau ac Atebion Rheoli Cofnodion

Cofnodion Dros Dro