Gwybodaeth ar gyfer Staff Ategol

Gellir dod o hyd i wybodaeth am eich swydd ym Mhrifysgol Bangor (e.e. oriau gwaith a chyfnodau seibiant) drwy clicio ar Gweithio i Brifysgol Bangor. Isod, fodd bynnag, fe welwch ddolenni i wybodaeth a chyfleusterau sydd efallai yn benodol berthnasol i'ch dyletswyddau chi.