Gwybodaeth ar gyfer staff sy'n dysgu

Gellir dod o hyd i wybodaeth am eich swydd ym Mhrifysgol Bangor (e.e. oriau gwaith a chyfnodau seibiant) drwy glicio ar Gweithio i Brifysgol Bangor. Isod, fodd bynnag, fe welwch ddolenni i wybodaeth a chyfleusterau sy'n ymwneud yn benodol â'ch dyletswyddau dysgu, er enghraifft, gweinyddu modiwlau, amserlenni arholiadau a gwasanaethau myfyrwyr.

Cymhorthion Dysgu

Gweinyddiaeth

Rheolau a Threfniadau

Ansawdd a Safonau

Dyddiadau Pwysig