Cyfleusterau a Manteision i Staff

Mae Prifysgol Bangor yn cynnig amrediad o gyfleusterau a manteision i'w staff. Yn bennaf oll, mae'r Brifysgol yn anelu at ddarparu amgylchedd gweithio cefnogol sy’n parchu ac yn gwerthfawrogi cyfraniad cadarnhaol ei holl aelodau, fel y gallant wireddu eu potensial llawn a chael budd a mwynhad o’r rhan a chwaraeant ym mywyd y Brifysgol.

Cyfleoedd Datblygu

Chyfartaledd a Lles
Manteision Arianno

Cyfleusterau a Chymdeithasau y Brifysgol.

Mae gwahanol Undebau hefyd wedi eu cynrychioli yn y Brifysgol, megis:

CDPC Bangor
UNITE
UNISON