Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyrwyr Anabl

Rydym yn sylweddoli y gall y term 'anabledd' ddisgrifio amrywiaeth eang o amhariadau corfforol a synhwyraidd gan gynnwys cyflyrau iechyd hirdymor, gwanhaniaethau dysgu penodol ac anawsterau iechyd meddwl. Ein hamcan yw sicrhau bod yr holl fyfyrwyr yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi'n gyfartal ac yn gallu cymryd rhan yng nghymuned ein prifysgol ac rydym felly yn darparu llawer o weithgareddau sy'n hyrwyddo cynhwysiant.

Ewch i'n tudalen we Wasanaethau Anabledd y brifysgol i gael gwybod am y newyddion a'r digwyddiadau diweddaraf yma ym Mangor.

Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo amgylchedd diogel a chefnogol ac rydym yn gwerthfawrogi profiadau myfyrwyr anabl yn ein cymuned. Mae hyn wedi'i gynnwys yn ein polisi Polisi Aflonyddu Myfyrwyr. Ewch i'n gwe-dudalen Rhannu a Chefnogwch am ragor o wybodaeth.