Bwlio ac Aflonyddu

Beth yw Bwlio?

Nid oes diffiniad cyfreithiol o fwlio ond caiff ei ddiffinio fel arfer fel ymddygiad ailadroddus gyda'r bwriad o frifo rhywun yn emosiynol neu'n gorfforol, ac yn aml caiff ei anelu at rai pobl oherwydd eu hil, crefydd, rhyw neu gyfeiriadedd rhywiol neu agwedd arall o'r fath megis edrychiad neu anabledd.

Gall bwlio ddigwydd mewn sawl ffordd gan gynnwys:

  • Ymosodiad corfforol
  • Pryfocio
  • Gwneud bygythiadau
  • Galw enwau
  • Seiberfwlio

Gall bwlio ddigwydd yn unrhyw le: yn y Brifysgol, yn y Neuaddau Preswyl, mewn Clybiau Chwaraeon neu Gymdeithasau neu yn y gweithle.