Myfyrwyr Hyn a Teuluoedd

Yma ym Mangor rydym yn sylweddoli y gall myfyrwyr hŷn, neu fyfyrwyr gyda phlant, teuluoedd neu gyfrifoldebau gofal, fod ag anghenion gwahanol i rai myfyrwyr sy'n dod yma'n syth o'r ysgol ar ôl gwneud lefel A.

Rydym yn deall ei bod yn bosibl bod gennych ymrwymiadau a chyfrifoldebau eraill; y gall y ffordd rydych yn trin bywyd prifysgol, yn academaidd ac yn gymdeithasol, fod yn wahanol; eich bod wedi cael mwy o brofiad yn y ‘byd go-iawn’ efallai, ac i’ch llwybr i addysg uwch fod yn wahanol i un myfyrwyr eraill.  Oherwydd y rhesymau hyn, rydym yn cydnabod y gall eich anghenion fel myfyriwr fod yn bur unigryw ac felly rydym yn darparu ystod o wasanaethau cefnogi i sicrhau eich bod yn teimlo eich bod yn cael eich cynnwys ym mhob agwedd ar fywyd prifysgol.

Gellwch lawrlwytho ein Harweiniad i Fyfyrwyr Hŷn yma ac mae gennym Gynghorwr Myfyrwyr Hŷn penodedig i helpu gydag unrhyw bryderon a all fod gennych.

Cynghorwr Myfyrwyr Hŷn - Kim Davies

Llawr Cyntaf, Rathbone,

Ffordd y Coleg,

Bangor,

LL57 2DG

E-bost: kim.davies@bangor.ac.uk

Ffôn: 01248 382072