Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Datrys Anffurfiol

Gall y Swyddog Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Myfyrwyr hefyd eich cynorthwyo i ddatrys problem yn anffurfiol gyda defnyddio technegau cyfryngu. Gall hyn fod yn arbennig o ddefnyddiol mewn achosion o fwlio neu aflonyddu pan mai'r cwbl y mae arnoch ei eisiau yw i'r ymddygiad beidio.

Bydd y Swyddog Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Myfyrwyr yn eich cynghori chi os yw mater yn addas i ceisio datrys yn anffurfiol.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Swyddog Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Myfyrwyr - Helen Munro

Ebost: h.munro@bangor.ac.uk

Ffôn: 01248 388021

Gwasanaethau Myfyrwyr - Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg, Bangor, LL57 2DG

(Mae'r dderbynfa ar agor rhwng 9 a 5 o ddydd Llun i ddydd Gwener).

Ffôn: 01248 382024