Cynllun Rheoli Ariannol i Raddedigion 2019 - GIG Cymru

Bydd modd gwneud cais fis Medi a’r dyddiad cau am geisiadau yw

31 Hydref 2018

I ddysgu mwy ewch i’n gwefan

www.financeacademy.wales.nhs.uk/cynllun-hyfforddai-graddedig

Neu e-bostiwch ni ar finance.academy@wales.nhs.ukDogfennau cysylltiedig:

Dyddiad cyhoeddi: 21 Medi 2018