REF 2014 yn cadarnhau enw da Ysgol Seicoleg Bangor drwy'r byd

Uned Asesu 4 Seicoleg, Seiciatreg a Niwrowyddoniaeth

Mae Ysgol Seicoleg Bangor wedi gwneud yn eithriadol o dda yn y canlyniadau ymchwil diweddaraf, gyda 89% o'i hymchwil yn cael ei hystyried 'gyda'r orau yn y byd' neu'n 'rhagorol yn rhyngwladol' ac yn y 17eg safle'n gyffredinol (allan o 82 o brifysgolion) Nid yw'n bosib cymharu'n uniongyrchol gyda'r RAE diwethaf yn 2008 gan fod yr Uned Asesu wedi newid yn sylweddol, cymaint felly fel bod Rhestr y Times yn rhoi n/a yn y golofn sy'n manylu ar ganlyniadau 2008.  Yr hyn na ellir ei wadu yw bod y newidiadau wedi gwneud yr Uned Asesu hon yn fwy ac yn llawer mwy cystadleuol, ac fel y gwelir o restr yr 20 uchaf isod, mae ein safle yn golygu ein bod mewn cwmni gwych.  Yn gyffredinol, mae'r perfformiad hwn yn parhau ein hanes o ganlyniadau eithriadol dda mewn ymarferion asesu ymchwil sy'n ymestyn yn ôl dros 20 mlynedd.

Elfen allweddol bwysig arall yn y llwyddiant hwn yw ein hymdrechion i greu effaith y tu allan i'r byd academaidd.   Yn y categori hwn cafodd ein holl gyflwyniad ei gyfrif yn 'rhagorol' neu'n 'sylweddol iawn' o ran ei gyrhaeddiad a'i arwyddocâd. Mae ein sgôr effaith uchel, sy'n ymwneud â gweithgareddau megis Ymwybyddiaeth Ofalgar, Dementia, a Bwyta'n Iach yn dangos ein bod yn gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl yn y byd go iawn.

Mynegodd Pennaeth yr Ysgol, Dr John Parkinson, ei foddhad â’r canlyniadau diweddaraf:   ‘Rydw i'n falch iawn o berfformiad yr ysgol mewn un o'r unedau asesu mwyaf a mwyaf cystadleuol yn REF 2014. Rydw i wedi bod yn ymwybodol erioed o gryfder ein hysgol sydd wedi denu staff a myfyrwyr o bob cwr o'r byd i Fangor ac mae'r ffaith bod 40% o'n gwaith ymchwil yn cael ei gyfrif  'gyda'r orau yn y byd' yn dyst i'r cryfder hwnnw. Credaf ei bod yn werth dweud eto bod y perfformiad ardderchog hwn yn y REF yn dilyn yn syth ar ôl perfformiad eithriadol dda yn Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2014 lle cawsom ein gosod yn y 10 uchaf yn y Deyrnas Unedig o ran 'boddhad myfyrwyr’'. 

REF 2014. Safle yn ôl GPA

1

Oxford

2

Caerdydd

3

Cambridge

4

York

5

Birkbeck

6

Royal Holloway

=7

Imperial

=7

Birmingham

9

Newcastle

10

Sussex

11

Edinburgh

12

King’s College London

=13

UCL

=13

Essex

=15

St Andrews

=15

Warwick

17

Bangor

18

Stirling

=19

Manchester

=19

Aberdeen

21

Exeter

=22

Glasgow

=22

Southampton

24

Bristol

=25

Nottingham

=25

Sheffield

Yn y 20 uchaf yn REF 2014 ac Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2014

Rydym yn un o 2 adran seicoleg yn unig a osodwyd yn y 10 uchaf o ran rhagoriaeth addysgu (Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2014) ac yn yr 20 uchaf o ran rhagoriaeth ymchwil (REF 2014). Mae'r tabl isod yn rhoi rhestr o adrannau sydd yn yr 20 uchaf o ran y ddau fesuriad.

Bangor

Birbeck

Birmingham

Cambridge

Newcastle

Stirling

UCL

Tabl Ansawdd Ymchwil The Times Good University Guide 2015

1

Cambridge

2

Oxford

3

Bath

4

UCL

5

Birmingham

=6

Birbeck

=6

Caerdydd

8

Loughborough

=9

Bangor

=9

St Andrews

=9

York

Coleg y Gwyddorau Iechyd ac Ymddygiad REF 2014

Perfformiodd yr ysgolion eraill yn y coleg yn dda iawn hefyd yn REF 2014 gyda'r Ysgol Gwyddorau Chwaraeon yn y 7fed safle yn y Deyrnas Unedig a'r Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd yn 20fed safle. Mae hyn yn dangos bod cryfder ymchwil wedi gwreiddio'n ddwfn ar draws y coleg.

REF Prifysgol Bangor 2014

Yn gyffredinol mae'r brifysgol yn y 40 uchaf o blith prifysgolion y DU a chydnabuwyd bod ei hymchwil gyda'r orau yn y byd mewn nifer o feysydd. Gallwch ddarllen mwy yma am berfformiad y brifysgol gyfan.