Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer yn cael sgoriau uchel iawn am ymchwil ragorol  

1af yng Nghymru a 7fed ym Mhrydain (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014)

Mewn cyflwyniad REF ar y cyd â Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd cafodd yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer ei chydnabod fel yr orau yng Nghymru.   Cawsom ein rhoi yn 7fed ym Mhrydain hefyd am ansawdd ymchwil a phŵer ymchwil (sy'n cymryd i ystyriaeth faint yn ogystal ag ansawdd ymchwil)  (Times Higher Education, Rhagfyr 2014).     Mae'r canlyniad hwn yn cadarnhau ansawdd uchel parhaus ymchwil yr Ysgol ac mae'n welliant ar yr Ymarfer Asesu Ymchwil blaenorol yn 2008 lle cawsom ein rhoi'n 8fed ym Mhrydain.  

Yn ogystal â sicrhau sgôr genedlaethol uwch, ystyriwyd bod 100% o'r deunydd ymchwil a gyflwynwyd i REF 2014 naill ai o'r safon orau yn y byd neu'n rhagorol yn rhyngwladol.   Roedd y meysydd ymchwil yn cynnwys ystod eang o feysydd, yn cynnwys dulliau Hyfforddi ac Ymarfer Uwch mewn chwaraeon, iechyd ac ymarferion milwrol ledled y byd, ac ymchwil i bolisi cyhoeddus ar chwaraeon a gweithgaredd corfforol. 

Roedd Pennaeth yr Ysgol, Yr Athro Tim Woodman, wrth ei fodd gyda'r newyddion:  "Nid yw'n syndod o gwbl i mi weld Gwyddor Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer yn parhau i godi o fewn y sector ym Mhrydain.   Mae ein hymchwil yma yn wir o'r safon orau yn y byd ac, fel y byddai ein myfyrwyr presennol yn barod i dystio, defnyddir yr ymchwil honno i oleuo ein haddysgu.  Mae'r sgôr uchel a gaiff ein hymchwil o ran ei heffaith yn ddymunol iawn, oherwydd yn yr Ysgol yma rydym yn ymfalchïo mewn gwneud ymchwil sy'n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol."

Meddai Tim ymhellach: "Ar sail ein canlyniadau cryf iawn yn yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr (NSS) diweddar, lle daethom yn gyntaf yng Nghymru a 4ydd ym Mhrydain, rydym yn gweld canlyniadau REF 2014 fel cadarnhad o'n safle fel Ysgol a Phrifysgol sy'n cynnig y cyfuniad gorau o ysgol academaidd gyda'r orau yn y byd ynghyd â rhoi profiad gwych i fyfyrwyr." 

Beth mae hyn yn ei olygu i'n myfyrwyr? 

Mae ein holl weithgareddau ymchwil a chysylltiadau proffesiynol yn arwain at ddarpariaeth newydd, ddiwygiedig a chyfoes yn ein holl addysgu, gan gyfrannu at ddatblygiad un o'r rhaglenni gradd gorau ym Mhrydain.    Bydd llawer o fyfyrwyr sy'n dewis astudio Gwyddor Chwaraeon ym Mangor yn cael cyfle i gymryd rhan uniongyrchol yn y prosesau ymchwil cyffrous a chwbl arloesol hyn.