Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Moeseg ymchwil

SSHES ei chydnabod yn genedlaethol ac yn rhyngwladol am ragoriaeth ei hymchwil i chwaraeon, iechyd ac ymarfer corff. Mae'r ymchwil hwn, ar bob adeg, yn cael ei wneud yn unol â chanllawiau moesegol sy'n diogelu hawliau a buddiannau cyfranogwyr yr astudiaeth. Rhoddir pwyslais arbennig ar leihau'r risgiau i gyfranogwyr, gan sicrhau bod cyfranogwyr yn rhoi cydsyniad gwybodus a pharchu preifatrwydd cyfranogwyr.

Mae'r Pwyllgor Moeseg SSHES wedi sefydlu Fframwaith Moeseg Ymchwil sy'n berthnasol i bob ymchwil a wnaed gan yr ysgol.