Delwedd agos o lyfrau yn y llyfrgell gydag effaith ddisglair hudolus

Barn ein myfyrwyr

Moneeb Rehman

Moneeb Rehman
Yn Astudio: Rheoli Busnes
O: Islamabad, Pacistan  

“Mae Bangor yn un o fy hoff lefydd. Mae’n lle prydferth ac mi gafodd profi bywyd ym Mangor effaith gadarnhaol iawn ar fy mhersonoliaeth. Mae Prifysgol Bangor wedi darparu'r addysg, yr wybodaeth a'r arbenigedd yr oeddwn yn chwilio amdanynt. 

“Rhoddodd y cwrs Rheoli Busnes ddealltwriaeth drylwyr imi o sut mae busnesau'n gweithredu. Rwy'n teimlo'n hyderus ac yn barod ar gyfer y dyfodol oherwydd y staff a'r bobl fendigedig sy'n gwneud amser myfyrwyr ym Mangor yn gyfle unigryw yn eu bywydau.” 

Mae Prifysgol Bangor wedi darparu'r addysg, yr wybodaeth a'r arbenigedd yr oeddwn yn chwilio amdanynt.

Moneeb Rehman

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?