Croeso i’r Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg

Mae yma doreth o gyfleoedd i fyfyrwyr sy’n dymuno dysgu am y datblygiadau diweddaraf mewn cyfrifiadureg a thechnolegau electronig. Mae gennym enw da am ein staff gofalgar sy’n barod i helpu ac sy’n ymgymryd ag ymchwil sy’n arwain y byd.

Rhagoriaeth Ymchwil

Mae ein staff ymysg y rhai sy’n arwain y byd mewn nifer o dechnolegau fel Deallusrwydd Artiffisial, Adnabod Patrymau, Delweddu Data, Electroneg Microdon Meddygol, Efelychiad Meddygol, Optoelectroneg, Cyfathrebu Optegol a Band Llydan, Electroneg Organig, Nano-dechnoleg, Peirianneg Niwclear a mwy. Mae myfyrwyr israddedig yn gweithio ar eu projectau mewn cydweithrediad agos â’r ymchwilwyr hyn, ac mae eu harbenigedd yn bwydo ein rhaglenni israddedig. 

Lleoliad gwych i fyw ac astudio 

Rydym wedi ein lleoli mewn ardal o brydferthwch naturiol arbennig - rhwng mynyddoedd, llynnoedd a choedwigoedd Eryri ac arfordir Gogledd Cymru. Mae Ynys Môn hefyd ar garreg ein drws ac mae hyn oll yn cynnig yr amgylchedd perffaith i fyw ac astudio ynddo.

Mae ein hadnoddau ymchwil yn cynnwys labordai cyfrifiadurol a rhwydweithio gyda chyfarpar rhagorol, labordy electronig o'r radd flaenaf (mae'n un o'r ychydig yn y DU a gymeradwyir gan y cwmni profi a mesur mwyaf blaenllaw, sef Keysight Technologies), labordai ymchwil helaeth ac ystafell lân electroneg Class 1000.  

Dysgu ac Addysgu

Mae ein staff wedi ymrwymo i ddarparu’r profiad dysgu gorau posib i’n myfyrwyr. Mae ein staff cymwysedig, llawer ohonynt yn arwain y byd mewn ymchwil yn eu maes, yn angerddol am rannu eu harbenigedd a’u gwybodaeth am y pwnc. 

Mae nifer o’n cyrsiau wedi eu hachredu gan gyrff proffesiynol fel y British Computer Society a’r Institution of Engineering and Technology, sy’n golygu bod y sgiliau a ddysgir yma yn cael eu cydnabod fel y cam cyntaf at gyflawni cymhwyster proffesiynol Peiriannydd Siartredig neu Wyddonydd Siartredig.

Rydym hefyd yn cynnig y cyfle i’n myfyrwyr gymryd blwyddyn o brofiad rhyngwladol a gaiff ei gydnabod yn nheitl eu gradd. 

Cyrsiau Ôl-radd ac Ymchwil

Mae gennym raglenni ôl-radd mewn nifer o bynciau, gyda chyrsiau Ôl-radd trwy Ddysgu (MSc ac MRes) a chyrsiau Ymchwil Ôl-radd (MSc trwy Ymchwil, MPhil a PhD) ar gael.

Myfyriwr yn gweithio mewn labordy Peirianneg Electronig a Chyfrifiadure

EIN HADNODDAU DYSGU

Person yn gweithio ar gylched drydanol

ADNODDAU YMCHWIL YN YR YSGOL CYFRIFIADUREG A PHEIRIANNEG

CYFLEOEDD I YMUNO Â NI

Swyddi a Chyfleoedd

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau

School of Computer Science and Electronic Engineering, Bangor University, Dean Street, Bangor, LL57 1UT

Sut i ddod o hyd i ni

School of Computer Science and Electronic Engineering, Bangor University, Dean Street, Bangor, LL57 1UT

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?