Newyddion Cronfa Bangor

Diweddariad ynglŷn â'r telethon - Hydref 2018

Cylchlythyr Rhoddwyr

Pam wnes i gyfrannu...

“Cyflwynais rodd am fy mod yn credu bod yr ymgyrch yn syniad gwych...” Myfyriwr a roddodd £60 tuag at bot Anghenion Mwyaf Cronfa Bangor ar ôl cymryd rhan yn yr ymgyrch Codi Arian

 

Cefnogwch eich prifysgol

Cronfa Bangor

Ers ei sefydlu ym 1884, mae gan Brifysgol Bangor hanes balch o ddyngarwch. Nodwedd bwysig o'i sefydlu oedd y cyfraniadau gwirfoddol a wnaed gan ffermwyr a chwarelwyr lleol o'u cyflogau prin. Mae'r traddodiad hwn o roi yn parhau hyd heddiw ac rydym yn gofyn i chi ymuno ag alumni eraill i roi rhodd i Gronfa Bangor a chefnogi myfyrwyr heddiw.
Prif ddiben Cronfa Bangor yw galluogi'r brifysgol i gyfoethogi a rhoi elfennau ychwanegol i'r profiad a gaiff ei myfyrwyr. Gallwch ddewis bennu eich rhodd o fewn tri dosbarth bras:

  • Cronfa’r Is-ganghellor - Mae'r cronfeydd hyn yn cefnogi blaenoriaethau pwysicaf y brifysgol a bennwyd gan gynllun strategol y brifysgol.
  • Cymorth i Fyfyrwyr - Mae’r gronfa hon yn darparu ysgoloriaethau, bwrsariaethau, teithiau maes, interniaethau, grantiau teithio a chymorth uniongyrchol arall i fyfyrwyr. Mae hefyd yn cefnogi mentrau sy’n gwella profiad myfyrwyr ac yn cyfrannu’n sylweddol at fywyd y campws.
  • Yr Iaith Gymraeg a Diwylliant Cymru - Mae'r gronfa hon yn adlewyrchu ein cenhadaeth i gefnogi amrywiaeth eang o weithgareddau yn ymwneud â’r Gymraeg a’r diwylliant Cymreig trwy’r brifysgol gyfan.

Am fwy o wybodaeth ynglyn a gwneud cais, cysylltwch ag Emma Marshall, Cyfarwyddwr Cronfa Bangor: e.marshall@bangor.ac.uk.

Cliciwch yma i gael y ffurflen gais a nodiadau cyfarwyddyd.