Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cefnogwch eich prifysgol

Cronfa Bangor

Ers ei sefydlu ym 1884, mae gan Brifysgol Bangor hanes balch o ddyngarwch. Nodwedd bwysig o'i sefydlu oedd y cyfraniadau gwirfoddol a wnaed gan ffermwyr a chwarelwyr lleol o'u cyflogau prin. Mae'r traddodiad hwn o roi yn parhau hyd heddiw ac rydym yn gofyn i chi ymuno ag alumni eraill i roi rhodd i Gronfa Bangor a chefnogi myfyrwyr heddiw.
Prif ddiben Cronfa Bangor yw galluogi'r brifysgol i gyfoethogi a rhoi elfennau ychwanegol i'r profiad a gaiff ei myfyrwyr. Gallwch ddewis bennu eich rhodd o fewn tri dosbarth bras:

  • Cronfa’r Is-ganghellor - Mae'r cronfeydd hyn yn cefnogi blaenoriaethau pwysicaf y brifysgol a bennwyd gan gynllun strategol y brifysgol.
  • Cymorth i Fyfyrwyr - Mae’r gronfa hon yn darparu ysgoloriaethau, bwrsariaethau, teithiau maes, interniaethau, grantiau teithio a chymorth uniongyrchol arall i fyfyrwyr. Mae hefyd yn cefnogi mentrau sy’n gwella profiad myfyrwyr ac yn cyfrannu’n sylweddol at fywyd y campws.
  • Yr Iaith Gymraeg a Diwylliant Cymru - Mae'r gronfa hon yn adlewyrchu ein cenhadaeth i gefnogi amrywiaeth eang o weithgareddau yn ymwneud â’r Gymraeg a’r diwylliant Cymreig trwy’r brifysgol gyfan.

Am fwy o wybodaeth ynglyn a gwneud cais, cysylltwch ag Emma Marshall, Cyfarwyddwr Cronfa Bangor: e.marshall@bangor.ac.uk.

Cliciwch yma i gael y ffurflen gais a nodiadau cyfarwyddyd.