Diwrnodau Agored ac Ymweliadau

Dywed llawer o fyfyrwyr mai’r Diwrnod Agored yw’r dylanwad mwyaf wrth benderfynu pa brifysgol i fynd iddi.

Mae’r Diwrnodau Ymweld Ymgeiswyr UCAS wedi eu cynllunio’n arbennig ar gyfer ymgeiswyr UCAS sydd eisoes wedi derbyn cynnig gan Brifysgol Bangor. Wrth ddod i’n Diwrnod Ymweld byddwch yn darganfod mwy am y cyrsiau sydd ar gael, yn ogystal â chael cyfle i sgwrsio a holi staff a myfyrwyr a phrofi awyrgylch Prifysgol Bangor.

Diwrnodau Ymweld Ymgeiswyr UCAS

Os ydych wedi gwneud cais drwy UCAS, cewch eich gwahodd i fynychu Diwrnod Ymweld ar gyfer Ymgeiswyr UCAS. Nid oes gennym Ddiwrnodau Ymweld wedi eu trefnu ar hyn o bryd, ond os hoffech ymweld â’r Brifysgol, cysylltwch gyda’r Tîm Derbyniadau drwy ebost neu ffoniwch 01248 382085 ac fe wnawn ein gorau i drefnu ymweliad unigol ar eich cyfer.

Ein Lleoliad

Rydym wedi ein lleoli yn harddwch gogledd Cymru, rhwng mynyddoedd Eryri a’r afon Menai. Mae gan Fangor gysylltiadau trafnidiaeth rhagorol ac mewn ychydig oriau gallwch fod yn rhai o brif ddinasoedd Prydain, yn cynnwys Manceinion, Lerpwl a Dulyn. Mwy am ein lleoliad a map o’r Brifysgol...

Methu disgwyl nes y Diwrnod Agored?

Edrychwch ar ein Diwrnod Agored Rhithwir am flas o fywyd myfyriwr ym Mangor.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglyn ac ymweliad i’r Brifysgol...

...neu os ydych angen rhagor o wybodaeth am y Diwrnodau Agored, ymweld a’r Brifysgol, neu y cyrsiau – cysylltwch gyda ni.

Tîm Derbyn
Ffôn: 01248 382085

E-bost: cahb@bangor.ac.uk

Edrychwn ymlaen i’ch gweld ym Mangor yn fuan!