Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Proffil Myfyriwr: Miriam Forrest Owen – Athroniaeth a Chrefydd

Miriam Forrest OwenMiriam Forrest Owen

Miriam Forrest Owen, o Ynys Môn, sy’n astudio Athroniaeth a Chrefydd.

Pam dewis Bangor?

Dewisais Bangor fel man astudio gan fod y cwrs Athroniaeth a Chrefydd yn ddiddorol, ac yn cynnig modiwlau eang o’r ochr Athronyddol a Chrefyddol. Trwy ddewis Bangor, cefais y cyfle i astudio modiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg, a manteisio ar y cyfle, gan fy mod yn siarad Cymraeg iaith gyntaf, i dderbyn tiwtor Cymraeg am y cyfnod o dair blynedd tra y byddaf yn astudio ym Mangor.

Y Cwrs

Mae’r cwrs Athroniaeth a Chrefydd yn un hynod o ddiddorol, gan gynnig amrywiaeth eang o fodiwlau. Mae’r darlithwyr yn glên ac yn gefnogol iawn, ac maent yn ceisio helpu myfyrwyr gyda pob agwedd o’u gwaith neu gydag unrhyw bryderon.

Astudio trwy’r Gymraeg...

Wrth ddewis astudio ym Mangor, cefais y cyfle i astudio modiwlau trwy gyfrwng y Gymraeg, a gan fy mod yn siarad Cymraeg iaith gyntaf manteisiais ar y cyfle i dderbyn tiwtor Cymraeg am y cyfnod o dair blynedd y byddaf yn astudio ym Mangor.

Wrth astudio ym Mangor mae myfyrwyr Cymraeg yn medru manteisio ar y cyfle o ddefnyddio’r Coleg Cymraeg, gan elwa o ennill bwrsariaeth neu ysgoloriaeth am astudio drwy’r Gymraeg.

Neuaddau...

Dewisais fyw mewn neuadd breswyl yn fy mlwyddyn gyntaf, ble cefais y cyfle i ddod i adnabod myfyrwyr eraill, a gwneud ffrindiau newydd. Wrth fyw mewn neuadd breswyl Gymraeg mi ddois i adnabod cyd-fyfyriwr sydd hefyd yn dilyn y cwrs Athroniaeth a Chrefydd, ac yn ei astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Bellach rwyf yn byw gartref ac yn teithio yn ddyddiol i’r Brifysgol i fynychu fy narlithoedd.

Bangor...

Mae’r Brifysgol wedi ei leoli mewn safle diogel, ble fydd myfyrwyr yn gallu teimlo’n ddiogel yn ystod nosweithiau allan. Trwy fyw mewn neuadd breswyl, bydd cyfle i ddod i adnabod cyd-fyfyrwyr.

Mae digon o weithgareddau ar gael ym Mangor i ddod â myfyrwyr Cymraeg at ei gilydd, megis Undeb Myfyrwyr Cymraeg sy’n cynnig cyfleoedd a thripiau i’r Cymry. Trwy gynnal digwyddiadau fel hyn mae’n rhoi’r cyfle i’r myfyrwyr gymysgu gyda’i gilydd a sicrhau profiad cartrefol iawn yn ystod eu cyfnod yn astudio ym Mangor.