Fideos

Graddio 2019 - Lleucu Myrddin - BA Cymdeithaseg a Hanes

Mae Lleucu Myrddin yn wreiddiol o Bwllheli ac wedi graddio gyda gradd BA mewn Cymdeithaseg a Hanes. Mi oedd Lleucu yn aelod brwd o UMCB dros y dair mlynedd ac bellach mae hi wedi derbyn ei swydd cyntaf fel Llywydd UMCB2019-20.

Proffil: Liam Evans

Mae Liam Evans sydd yn wreiddiol o Hen Golwyn yn astudio BA Cymraeg a Hanes. Cafodd Liam Interniaeth efo'r Brifsysgol, a buodd yn trefnu y Ffair Swyddi Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor.

Graddio 2016 - Graddedigion Hanes

Dyma rai o fyfyrwyr yr Ysgol Hanes ac Archaeoleg yn graddio.

Graddio 2016 - Sean Martin

Sean Martin o Fangor sydd yn rhannu ei brofiad o raddio mewn Hanes o Brifysgol Bangor.

Fron Goch

Fideo prosiect Cadarn Leona Huey ar hanes gwersyll Fron Goch a’r IRA.

Cloddiad Archeolegol Rhuddgaer

Roedd myfyrwyr o Brifysgol Bangor ymysg y gwirfoddolwyr a fu'n cloddio mewn safle archeolegol yn Rhuddgaer, Ynys Môn.

Graddio 2015 - Fflur Elin

Mae Fflur Elin yn graddio gyda gradd mewn Hanes ac yn cychwyn swydd fel Llywydd yr Undeb

Proffil Betsan Williams

Mae Betsan yn astudio Hanes Cymru ym Mhrifysgol Bangor

Dewch i ddarganfod Prifysgol Bangor

Darganfyddwch fwy am ein cyrsiau, adnoddau, llety a'n lleoliad.

Prifysgol Bangor yn ennill gwobr aur yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill Gwobr Aur, y raddfa uchaf posibl, yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu cenedlaethol (FfRhA).

Profiadau ein Myfyrwyr

Ein myfyrwyr yn rhannu eu profiadau am y lleoliad, yr addysg a’r bywyd cymdeithasol ym Mhrifysgol Bangor

Pam dewis Bangor?

Mae bywyd cymdeithasol Cymraeg heb ei ail ym Mangor, ac Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor (UMCB) sy’n ganolbwynt i’r rhan helaeth o’r digwyddiadau a’r gweithgareddau hamdden a chymdeithasol.

Chwaraeon ym Mhrifysgol Bangor

Mae lleoliad Prifysgol Bangor yn ddelfrydol ar gyfer bob math o chwaraeon awyr agored. Dyma Seren Evans, sydd wedi cael ysgoloriaeth gan Rygbi Gogledd Cymru i wneud PhD ym Mhrifysgol Bangor, yn trafod y cyfleusterau a chyfleoedd yma.

Adnoddau Dysgu Prifysgol Bangor

Mae gan Brifysgol Bangor amrywiaeth eang o adnoddau dysgu i fyfyrwyr, gan gynnwys darlithfeydd, ystafelloedd cyfrifiaduron, llyfrgelloedd, labordai, stiwdio recordio a llong ymchwil..

Clybiau a Chymdeithasau

Mae gan Fangor dros 150 o glybiau a chymdeithasau ar gael felly rydych yn siwr o ddod o hyd i rhywbeth sydd at eich dant. Mae aelodaeth i’r holl glybiau a chymdeithasau nawr yn rhad ac am ddim felly does dim rheswm i beidio ymaelodi!

Neuadd John Morris-Jones (JMJ)

Dewch i gael cip olwg ar Neuadd John Morris-Jones, cartref myfyrwyr Cymraeg Prifysgol Bangor. Am fwy o wybodaeth ewch i www.bangor.ac.uk/llety

Wythnos Groeso

Dyma gip olwg i chi o’r hyn sy’n mynd ymlaen yn ystod yr wythnos gyntaf o’ch bywyd prifysgol.

Graddio

Gwyliwch uchafbwyntiau seremoniau graddio 2018.