phwy y dylwn gysylltu ynglŷn â’m tystysgrif?

Gellwch gysylltu â’r Swyddfa Chymwysterau a Chyflwyno. Bydd angen ichi gynnwys cymaint o wybodaeth ag y gellwch, yn cynnwys nodweddion eich ymholiad, eich enw llawn, teitl y cwrs yr oeddech wedi’ch cofrestru arno, eich dyddiad geni, dyddiadau cychwyn a chwblhau eich astudiaethau yma.