Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

YMHOLIADAU ASESU/ARHOLIADAU - am wybodaeth ar asesu, arholiadau ac ailsefyll.

YMHOLIADAU AM FFIOEDD - Am wybodaeth ar Ffioedd Dysgu a dulliau talu

 

Astudiaeth Ôl-Radd - Cwestiynau sy'n Codi'n Aml (ymgeiswyr DU/UE)

 


FFIOEDD COFRESTRU – am wybodaeth ar drefniadau a dulliau cofrestru myfyrwyr

 

Ymholiadau ynglŷn â Chanlyniadau a Thystysgrifau

    

 


YMHOLIADAU TECHNEGOL – am wybodaeth ar faterion cyfrifiadurol yn ymwneud â Bangor Portal ac ail-gofrestru ar-lein


YMHOLIADAU’N YMWNEUD Â CHYRSIAU


YMHOLIADAU ERAILL – ar gyfer ymholiadau nas ymdriniwyd â hwy uchod