Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Prif Ymholiadau

Calendr Academaidd

  • Mae’r Galendr Academaidd ar lein yn darparu gwybodaeth am Ddyddiadau Semestrau. Cyfnodau Arholiadau, Cyfarfodydd Pwyllgorau, dyddiadau Cofrestru a Graddio. Ewch at y Calendr...

Croeso

Mae’r Tîm Gweinyddu Myfyrwyr yn cyflawni gwasanaethau hanfodol sy’n sylfaen i agenda addysgu a dysgu’r Brifysgol ac sy’n cefnogi strategaethau ymchwil a thrydedd genhadaeth y sefydliad.

I ganfod y wybodaeth sy’n berthnasol i chi, dewisiwch gwybodaeth ar gyfer:

Ymholiadau

Ar gyfer unrhyw ymholiad defnyddiwch yr ebyst canlynol;

Ymholiad cyffredinol - gweinyddiaeth-myfyrwyr@bangor.ac.uk

Ymholiad trawsgrifiad - trawsgrifiadau@bangor.ac.uk

Ymholiad am wobr - awards@bangor.ac.uk

Ymholiad arholiadau - arholiadau@bangor.ac.uk

Ymholiad cofrestru - cofrestru@bangor.ac.uk

Cesiswn ddarparu ymateb o fewn dau ddiwrnod gwaith.

Mae llawer o ymholiadau yn cael eu hateb ar ein tudalen "Cwestiynau a Ofynnir yn Aml" (FAQ).