Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

A fyddaf yn derbyn trawsgrifiad gyda fy Nhystysgrif?

Na - mae'r Brifysgol bellach yn cyhoeddi yn electronig Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch (HEAR), trawsgrifiad gwell sy'n cynnwys unrhyw gyflawniadau ychwanegol, ar gyfer bron pob gradd (heblaw am raddau ymchwil a dyfarniadau ymadael). Gellir dod o hyd i’r HEAR trwy glicio veri.bangor.ac.uk.

 

Bydd angen i chi greu cyfrif gan ddefnyddio'ch cyfeiriad e-bost personol a'ch rhif ID Myfyriwr (500xxxxxx)

Cewch fwy o wybodaeth am drawsgrifiadau copi caled trwy glicio yma.