Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

A fyddaf yn derbyn trawsgrifiad gyda fy Nhystysgrif?

Os ydych yn gyn fyfyriwr neu’n fyfyriwr presennol sydd heb dderbyn eich tystysgrif, cysylltwch â’r Swyddfa Chymwysterau a Chyflwyno.

Bydd angen i chi roi:

  • Eich enw llawn ar yr adeg graddio
  • Eich dyddiad geni
  • Y cwrs nad ydych wedi derbyn tystysgrif ar ei gyfer
  • Dyddiad cwblhau’r cwrs
  • Rrhif ffôn neu gyfeiriad bost cyfredol

 

Cewch fwy o wybodaeth am ddyddiadau anfon tystysgrifau at fyfyrwyr presennol drwy glicio yma.