Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Sut y dylwn wneud cais am gopi o’m HNC, HND, TEFL neu o’m Tystysgrif mewn Astudiaethau Agored?

Gellwch ofyn am gopïau o’r tystysgrifau uchod trwy lenwi’r ffurflen gais y gellwch ei lawrlwytho trwy glicio yma.