Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Oes angen i mi gofrestru ar gyfer fy modiwlau ar-lein?

Nag oes! Mae’n rhaid i holl gofrestriadau a newidiadau modiwlau gael eu gwneud yn yr Ysgol rydych yn astudio ynddi.