Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Beth ddylwn i ei wneud os ydi fy nghofrestriadau modiwlau’n anghywir?

Ewch i weld yr Ysgol rydych yn astudio ynddi cyn gynted â phosibl i drefnu i unrhyw gamgymeriadau gael eu cywiro. Os yw eich cofnod modiwlau’n anghywir bydd hyn yn achosi problemau.