Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Faint o amser y mae’n ei gymryd i gael trawsgrifiad?

Bydd ceisiadau am drawsgrifiadau graddau cyntaf fel arfer yn cael eu prosesu o fewn 21 niwrnod. Mae'n bosibl y bydd trawsgrifiadau Diploma Addysg, Baglor Addysg a chyrsiau Ôl-radd a ddysgir yn cymryd yn hwy oherwydd bod angen cael gwybodaeth ychwanegol gan adrannau sy'n addysgu.